Fogalmak

Kriptomagazin ethereum fork

Mutautnk 97 fogalmat, amivel egy kriptovaluta kereskedőnek tisztában kell lenni. Legyen az szleng, vagy technikai kifejezés, ezek a fogalmak segítenek gyorsan megismerni, hogy mi micsoda.

 1. Bitcoin (BTC): Az első és legismertebb kriptovaluta, amelyet Satoshi Nakamoto hozott létre 2009-ben.
 2. Blockchain: Egy decentralizált, elosztott adatbázis, amelyben a tranzakciókat blokkokba rendezetten tárolják.
 3. Altcoin: Bármely kriptovaluta, amely nem Bitcoin. Példák: Ethereum, Litecoin, Ripple.
 4. Ethereum (ETH): Egy decentralizált platform, amely okos szerződéseket és decentralizált alkalmazásokat támogat.
 5. Smart Contract: Önszabályozó szerződés, amely automatikusan végrehajtja a szerződés feltételeit.
 6. Wallet (Pénztárca): Digitális eszköz, amely kriptovaluták tárolására, küldésére és fogadására szolgál.
 7. Public Key: Nyilvános kulcs, amelyet a kriptovaluta címek azonosítására használnak.
 8. Private Key: Privát kulcs, amely hozzáférést biztosít a kriptovalutákhoz és tranzakciók jóváhagyásához.
 9. Decentralized: Olyan rendszer, amelyben nincs központi irányítás, hanem a hálózat résztvevői közösen tartják fenn.
 10. Mining: Vagyis a bányászat, az a folyamat, amely során új kriptovaluták jönnek létre és a tranzakciók kerülnek jóváhagyásra.
 11. Proof of Work (PoW): Egy konszenzusos mechanizmus, amelyet a blokkok érvényesítésére használnak bonyolult matematikai problémák megoldásával.
 12. Proof of Stake (PoS): Egy alternatív konszenzusos mechanizmus, amely a kriptovaluták birtoklására alapul a blokkok érvényesítéséhez.
 13. Exchange: Olyan platform, ahol kriptovalutákat lehet venni, eladni vagy átváltani.
 14. Fiat Currency: Hagyományos pénznemek, mint például az amerikai dollár vagy az euró.
 15. ICO (Initial Coin Offering): Egy kriptovaluta projekt elsődleges tőkebevonási módja, amely során új tokeneket bocsátanak ki.
 16. Token: Digitális eszköz, amely egy blockchain projekten belüli értéket képvisel.
 17. Market Cap: A kriptovaluta piaci kapitalizációja, azaz az összes forgalomban lévő érmék teljes értéke.
 18. Bull Market, Bika Piac: Olyan piac, ahol az árak tartósan emelkednek.
 19. Bear Market, Medve Piac: Olyan piac, ahol az árak tartósan csökkennek.
 20. HODL: A “hold” (tartani) elferdített változata, amely azt jelenti, hogy hosszú távon megtartják a kriptovalutát.
 21. ATH (All-Time High- mindenkori csúcsár): Egy kriptovaluta legmagasabb elért árfolyama.
 22. ATL (All-Time Low – mindenkori legalacsonyabb ár): Egy kriptovaluta legalacsonyabb elért árfolyama.
 23. FOMO (Fear Of Missing Out): Félelem attól, hogy kimarad egy profitábilis lehetőségből.
 24. FUD (Fear, Uncertainty, Doubt): Félelem, bizonytalanság, és kétség, amely negatívan befolyásolja a piaci hangulatot.
 25. Whale, vagyis bálna: Nagy mennyiségű kriptovalutával rendelkező személy vagy szervezet.
 26. Pump and Dump: Manipulációs stratégia, amely során mesterségesen felhajtják az árakat, majd nagy mennyiségben eladják a kriptovalutát.
 27. Liquidity (likviditás): Egy eszköz könnyű és gyors eladhatósága anélkül, hogy jelentős ármozgást okozna.
 28. Spread: A vételi és eladási ár közötti különbség.
 29. Order Book: Egy tőzsdei felület, amelyen a vevői és eladói ajánlatokat jegyzik.
 30. Satoshi: A Bitcoin legkisebb egysége, 0.00000001 BTC.
 31. Fork: A blockchain elágazása, amely új láncot hoz létre az eredeti kódbázisból.
 32. Hard Fork: Olyan protokollfrissítés, amely nem kompatibilis az előző verzióval.
 33. Soft Fork: Olyan protokollfrissítés, amely kompatibilis az előző verzióval.
 34. Node: Egy számítógép, amely részt vesz a blockchain hálózat fenntartásában.
 35. Hash Rate: A bányászok által másodpercenként végrehajtott számítások száma.
 36. Block Reward (blokk jutalom): A bányászok által egy új blokk létrehozásáért kapott jutalom.
 37. Halving (felezés): A Bitcoin blokk jutalmának rendszeres csökkentése, általában négyévente.
 38. Stablecoin: Olyan kriptovaluta, amelynek értéke egy fiat valutához vagy eszközhöz van kötve.
 39. Gas Fee (gáz díj): Az Ethereum hálózaton végzett tranzakciókért fizetendő díj.
 40. DeFi (Decentralized Finance): Decentralizált pénzügyi szolgáltatások és termékek.
 41. Yield Farming: Kriptovaluta bevétel szerzése különböző DeFi protokollok használatával.
 42. Staking (lekötés): Kriptovaluták zárolása a hálózat támogatására és jutalmak szerzésére.
 43. Cold Wallet: Offline tárolt kriptovaluta pénztárca, amely nagyobb biztonságot nyújt.
 44. Hot Wallet: Online tárolt kriptovaluta pénztárca, amely könnyen hozzáférhető.
 45. KYC (Know Your Customer): Az ügyfelek azonosítására szolgáló szabályozási folyamat.
 46. AML (Anti-Money Laundering): Pénzmosás elleni szabályozások és intézkedések.
 47. Whitepaper: Egy kriptovaluta projekt fő dokumentuma, amely részletezi a projekt céljait és technikai megvalósítását.
 48. DApp (Decentralized Application): Decentralizált alkalmazás, amely a blockchain technológiát használja.
 49. Tokenomics, tokenomika: A tokenek gazdaságtana, beleértve azok létrehozását, elosztását és használatát.
 50. Arbitrage: Kriptovaluták vásárlása egy tőzsdén, majd eladása egy másik tőzsdén magasabb áron.
 51. Burning (égetés): Kriptovaluták végleges eltávolítása a forgalomból.
 52. Circulating Supply: A piacon jelenleg elérhető és kereskedésben lévő kriptovaluták száma.
 53. Total Supply: Az összes létrehozott kriptovaluta mennyisége, beleértve azokat is, amelyek még nem kerültek forgalomba.
 54. Market Order: Egy megbízás, amely azonnali végrehajtást igényel a piaci áron.
 55. Limit Order: Egy megbízás, amely csak egy meghatározott áron vagy annál jobb áron kerül végrehajtásra.
 56. Stop-Loss Order: Egy megbízás, amely automatikusan eladja a kriptovalutát, ha az ár egy bizonyos szint alá esik.
 57. Take-Profit Order: Egy megbízás, amely automatikusan eladja a kriptovalutát, ha az ár egy bizonyos szint fölé emelkedik.
 58. Liquidity Pool: Közösségi forrásokból származó kriptovaluták, amelyeket decentralizált tőzsdéken használnak likviditás biztosítására.
 59. Governance Token: Olyan token, amely tulajdonosának szavazati jogot biztosít egy decentralizált szervezet döntéseiben.
 60. Securities Token: Olyan token, amely valós eszközök, például részvények vagy ingatlanok tulajdonjogát képviseli.
 61. Utility Token: Olyan token, amely egy adott projekt vagy platform szolgáltatásainak használatát teszi lehetővé.
 62. NFT (Non-Fungible Token): Egyedi digitális eszköz, amely nem helyettesíthető másik hasonló eszközzel.
 63. DAO (Decentralized Autonomous Organization): Olyan szervezet, amelyet okos szerződések irányítanak és közösségi szavazással hoznak döntéseket.
 64. Airdrop: Ingyenes tokenek kiosztása a közösség vagy a felhasználók között promóciós céllal.
 65. Atomic Swap: Különböző kriptovaluták közvetlen cseréje harmadik fél közvetítése nélkül.
 66. Sharding: A blockchain skálázhatóságának növelésére szolgáló technika, amely a hálózatot kisebb részekre bontja.
 67. Lightning Network: Második réteg megoldás a Bitcoin hálózaton, amely gyorsabb és olcsóbb tranzakciókat tesz lehetővé.
 68. Privacy Coin: Olyan kriptovaluta, amely fokozott adatvédelmet és anonimitást biztosít a tranzakciók során.
 69. Atomic Swap: Különböző kriptovaluták közvetlen cseréje harmadik fél közvetítése nélkül.
 70. Liquidity Mining: Likviditás biztosítása különböző platformoknak jutalom fejében.
 71. Hash: Egy kriptográfiai algoritmus által generált egyedi azonosító.
 72. Merkle Tree: Adatszerkezet, amely a hash-ek hierarchiáját ábrázolja és lehetővé teszi a hatékony és biztonságos adatellenőrzést.
 73. Dust: Kis mennyiségű kriptovaluta, amely túl kicsi ahhoz, hogy érdemes legyen vele kereskedni.
 74. Genesis Block: Az első blokk egy blockchain hálózaton.
 75. Testnet: Olyan blockchain hálózat, amelyet tesztelési célokra használnak valódi értékű tranzakciók nélkül.
 76. Mainnet: Az a blockchain hálózat, ahol a valódi tranzakciók történnek.
 77. Cryptography: A titkosítás tudománya, amely biztosítja a biztonságos kommunikációt.
 78. Rug Pull: Egy DeFi projekt hirtelen megszüntetése és a befektetők pénzének ellopása.
 79. Impermanent Loss: Átmeneti veszteség, amely akkor keletkezik, amikor egy eszköz ára változik a likviditás biztosítása közben.
 80. DEX (Decentralized Exchange): Decentralizált tőzsde, ahol a kereskedés közvetítők nélkül történik.
 81. CEX (Centralized Exchange): Központosított tőzsde, ahol a kereskedés közvetítőkön keresztül történik.
 82. Yield: A kriptovalutákon elért jövedelem vagy kamat.
 83. Borrowing: Kriptovaluták kölcsönvétele egy platformon meghatározott kamatláb ellenében.
 84. Lending: Kriptovaluták kölcsönadása egy platformon meghatározott kamatláb ellenében.
 85. Collateral: Biztosíték, amelyet kölcsön felvételekor letétbe helyeznek.
 86. Liquidation: A biztosíték eladása, ha a kölcsönvevő nem tudja visszafizetni a kölcsönt.
 87. Synthetic Asset: Olyan token, amely valós eszközöket vagy eszközök kombinációját képviseli.
 88. Interoperability: Különböző blockchain hálózatok közötti együttműködés képessége.
 89. Cross-Chain: Tranzakciók és információk átadása különböző blockchain hálózatok között.
 90. Oracle: Külső adatszolgáltató, amely valós világ adatait juttatja el az okos szerződésekhez.
 91. Gas Limit: Az Ethereum hálózaton egy tranzakció végrehajtásához szükséges maximális gázmennyiség.
 92. Dusting Attack: Kis mennyiségű kriptovaluta küldése sok címre annak érdekében, hogy nyomon kövessék és azonosítsák a tulajdonosokat.
 93. Sybil Attack: A hálózat megtámadása hamis identitásokkal a konszenzus mechanizmus megzavarása érdekében.
 94. 51% Attack: Olyan támadás, ahol egy bányász vagy csoport átveszi az irányítást a hálózat hashrátájának több mint 50%-a felett.
 95. Apeing: Gyorsan és meggondolatlanul befektetni egy új kriptovalutába.
 96. Rekt: Jelentős veszteség elszenvedése kereskedés során.
 97. Whitelisting: A jóváhagyott felhasználók listája egy ICO vagy más esemény során.

Ezek a fogalmak elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy kriptovaluta kereskedő sikeresen navigáljon a piacon és megértse a különböző technikai és pénzügyi aspektusokat.

Ismerj meg további fogalmakat is: